Tin tức

Chợ hoa Tết Giáp Thìn năm 2024

Một số thông tin về Chợ Hoa Tết Giáp Thìn năm 2024


Thông tin chi tiết tại đây:

- Thông báo về việc tổ chức Chợ hoa Tết Giáp Thìn năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng: link tải thong bao to chuc cho hoa tet

- Kế hoạch tổ chức triển khai Chợ hoa Tết Giáp Thìn năm 2024: link tải Ke hoach CHT2024

- Quy chế bốc thăm lô tại Chợ hoa Tết Giáp Thìn năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng: link tải Quy che boc tham

- Đơn đăng ký, Hợp đồng: link tải Don dang ky hop dong

- Hướng dẫn thực hiện đăng ký, nộp tiền: link tải Huong dan 


[Quay lại]