Tin tức

Đề nghị cung cấp báo giá, thẩm định giá và tư vấn dịch vụ mua sắm tài sản chuyên dụng

Đ ề nghị cung cấp báo giá, thẩm định giá và tư vấn dịch vụ mua sắm tài sản chuyên dụng (Máy băm nghiền bồn xoay động cơ dầu, công suất 5 tấn/giờ)


Năm 2024, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng được UBND thành phố bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản) tại Quyết định số 783/QĐ- UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024, trong đó giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm 01 Máy băm nghiền bồn xoay động cơ dầu, công suất 5 tấn/giờ.

Để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu về nhiệm vụ nêu trên. 

Công ty Công viên - Cây xanh kính đề nghị quý đơn vị, doanh nghiệp cung cấp báo giá chào giá và gửi thông tin để tham gia tư vấn dịch vụ, với nội dung cụ

thể như sau: file đính kèm may xay canh la 2024


[Quay lại]