Tin tức

Tuyên truyền Hội thi "Dân vận khéo" thành phố Đà Nẵng lần thứ I năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 74-KH/BDVTU ngày 19/5/2023 của Ban Dân vận Thành ủy về tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" thành phố Đà Nẵng lần thứ I, năm 2023 và công văn số 1923-CV/BTGTU ngày 18/8/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi "Dân vận khéo" lần thứ nhất năm 2023 (Hội thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2023)


 Căn cứ Kế hoạch số 74-KH/BDVTU ngày 19/5/2023 của Ban Dân vận Thành ủy về tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" thành phố Đà Nẵng lần thứ I, năm 2023 và công văn số 1923-CV/BTGTU ngày 18/8/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi "Dân vận khéo" lần thứ nhất năm 2023 (Hội thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2023); nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động thuộc Đảng bộ Khối trong việc triển khai Đề án số 04-ĐA/TU ngày 31/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và lan tỏa, tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi. Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng đăng tải thông tin nội dung kế hoạch sô 74-KH/BDVTU trong mục đính kèm:/74


[Quay lại]