Giới thiệu

Công ty Công Viên-Cây xanh và Đà Nẵngđơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý, chăm sóc, bảo vệ, duy tu, tôn tạo, trồng mới công viên, cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng thiết kế các dịch vụ sân vườn và hoạt động theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực.


Tin tức

Sản phẩm

Dịch vụ